Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 15.6.2020

1 Keitä me olemme

Ylhäisten Kotileipä
Y-tunnus 0816597-7
Haaroistentie 428, 32440 Alastaro

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tero Salmi

2 Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus, markkinointi ja tiedottaminen.

Käsittelyperusteena on asiakassuhde, sopimus tai rekisteröidyn suostumus. Käsittelyperusteena voi olla myös rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, yleinen etu ja julkinen valta, tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Tietoja säilytetään asiakassuhteen ja laskutustietoja kirjanpitolain edellyttämän ajan.

Verkkosivujen kävijöistä ja käyttäytymisestä sivuillamme kerätään anonyymia dataa.

4 Rekisterin tietosisältö

Suostumukseen perustuvat tiedot kerätään suoraan asiakkaalta.

Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi

 • Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritystunnus, tilatut tuotteet,

Verkkosivuilla kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi: 

 • vierailun ajankohta (päivämäärä ja kellonaika) ja kesto
 • sivut, joilla on vierailtu,
 • käytetyn selaimen versioon liittyvät tiedot

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn henkilön itsensä luovuttamat.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Lisäksi seuraamme sivuston käyttöä evästeiden avulla. 

5.1 Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.

Evästeet ovat internetpalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esim. käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internetselaimen ja –palvelimen väliseen yhteydenpidon ohjaamiseen. 

Evästeiden avulla on mahdollista tallettaa tietoa esim. käyttäjän selaamista internetsivustoista, jotta sivu ”muistaisi” käyttäjän hänen tullessaan sivulle seuraavan kerran. 

MILLAISIA TIETOJA EVÄSTEET SISÄLTÄVÄT ?

Evästeiden avulla voidaan kerätä mm. seuraavia tietoja:

 • vierailun kellonaika,
 • käytetyt sivut, palvelut ja sivulla vietetty aika,
 • selain- ja laitetyyppi.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN EVÄSTEET

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi Google Mapsistä). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Tällä sivustolla voidaan käyttää mm. seuraavien tahojen palveluja ja sisältää näiden tahojen evästeitä

 • Google Analytics, joka auttaa meitä analysoimaan miten sivustoa käytetään.
 • Google Maps karttojen näyttämiseen.
 • Google reCAPTCHA roskapostin estämiseen.
 • Lue lisää: Google Privacy Statement.
 • Lisäksi sivumme voi käyttää sosiaalisen median painikkeita, esimerkiksi Facebookin, joita käytetään näyttämään sosiaalisen median sisältöjä kävijöillemme
 • Sivutolla käytetään myös tekniseen toteuttamiseen tarvittavia evästeitä, esimerkiksi: Google Fonts, WordPress, Elementor, Complianz 
 • Lue lisää sivuston evästeistä (englanniksi)

EVÄSTEIDEN POISKYTKEMINEN

Voit kytkeä evästeet pois päältä sivun oikeasta alakulmasta. Siirrä hiirtä oikeaan alakulmaan ja evästeiden hallintapaneeli nousee esille.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen.

Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman

 • ”Työkalut” -valikosta löytyvän
 • ”Internet asetukset” -valikon kautta
 • kohdasta ”Suojaus”.

Lisäohjeita evästeiden poiskytkemiselle löydät muun muassa Googlen verkkosivuilta:

Tiesithän, että voit hallita selainkäyttäytymiseen perustuvaa mainontaa:

6 Kenelle jaamme tietosi

6.1 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiallisen yhteyden täyttyessä.

Antamiasi tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:

 • Sivuston ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille
 • Rekisterinpitäjän alihankkijoiden toimesta, mutta tällöin vain rekisterinpitäjän lukuun,
 • Viranomaisille lain tai edun edellyttämissä tapauksissa
 • Yrityksen omistajan vaihtuessa uudelle omistajaorganisaatiolle

Sivusto sijaitsee palvelimella Suomessa

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

6.2 Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi Facebookista tai Instagramista). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

6.3 Analytiikka
Verkkosivujen analytiikkaan käytetään Google Analytics -palvelua. Tietoja säilytetään 28 kuukautta. Voit lukea lisää Googlen tietoturvasta täältä: Google Privacy Policy

6.4 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Käyttöoikeus ja pääsy manuaaliseen aineistoon on ainoastaan henkilöillä, jotka käsittelevät tilauksia tai tarvitsevat tietoa asiakassuhteen tai muun laillisen syyn vuoksi.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Käyttöoikeus on ainoastaan henkilöillä, jotka käsittelevät tilauksia tai tarvitsevat tietoa asiakassuhteen tai muun laillisen syyn vuoksi. tai ylläpitävät verkkosivuja tai palvelimia tai niihin liittyviä palveluja.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti, mm. salasanoin. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja  ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistoa

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10 Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa tarvittaessa. Tarkastathan verkkosivuiltamme viimeisimmän version. Muutoksista riippuen voimme tarvittaessa pyytää rekisteröityjen suostumuksen tai esim. ilmoittaa muutoksesta erikseen